ERMON CONSTRUCTORA

Construïm el futur ! 

Organització i Recursos Humans

ERMON CONSTRUCTORA disposa i col·labora amb un equip de professionals de primer nivell que li permeten afrontar el desenvolupament de la seva activitat amb les màximes garanties.

Formen part de la plantilla actual de l'empresa un encarregat d'obra, tres oficials altament qualificats, i diversos peons, així com personal administratiu, tots integrats en el projecte comú de l'empresa i altament compromesos amb la seva feina.

Per l'empresa, aquest factor humà és el seu màxim actiu, que juntament amb els mitjans materials li permeten desenvolupar qualsevol tipus d'obra o projecte, ja sigui obres menors com promocions d'habitatges, amb les màximes garanties i professionalitat.

ERMON CONSTRUCTORA basa els criteris de selecció de personal, proveïdors i industrials en la seva professionalitat, així com en l'experiència i coneixement de les diferents tasques a desenvolupar i en les qualitats personals i humanes dels mateixos.

L'estructura organitzativa de l'empresa és altament mal·leable, cosa que ens permet adequar aquesta estructura a les necessitats dels nostres clients i ens permet ser altament competitius a tots els nivells.

A banda del personal propi, l'empresa compta amb un extens equip de col·laboradors externs: arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, topògrafs, geòlegs, instal·ladors, laboratoris tècnics, assessors financers, etc., escollits amb els criteris de professionalitat i experiència contrastada, que completen l'equip humà i permeten afrontar tots els projectes de forma més professional i eficaç.